استاندارد کانکتور فیبر نوری – (FOCIS)

استاندارد کانکتور فیبر نوری (FOCIS)  و یا مستندات FOCIS شرایط مربوط به استاندارد  TIA / EIAجهت اتصال استاندارد و تعامل پذیری کانکتور های فیبر نوری را مورد بررسی قرار داده و طبقه بندی می نماید. مهمترین هدف این طبقه بندی و استاندارد ، همسو سازی محصولات تولید کنندگان  مختلف می باشد تا به دنبال آن اطمینان حاصل شود که اتصالات و کانکتور های تولیدی آنها با سایر سازندگان از همان نوع قابل اتصالات و در واقع با هم سازگار باشند.

این استاندارد تحت عنوان TIA-604-XX منتشر گردیده است.

 

استاندارد کانکتور فیبر نوری – (FOCIS) – تعامل پذیری اتصال

Fiber Optic Connector Intermateability Standards

فهرست مطالب:

  1. استاندارد (FOCIS) تعامل پذیری اتصال
    1. TIA
    2. استانداردهای TIA-604-XX
    3. تشخیص و شناسایی کانکتور ها

استاندارد کانکتور فیبر نوری FOCIS

مطابق استاندارد TIA ( انجمن صنعت ارتباطات )

استاندارد های تركیب پذیری Intermateability حداقل ویژگی ها و یا خواص فیزیکی اجزای اتصال دهنده ای، را که همدیگر را فرایند اتصال کانکتور، ملاقات mating می نمایند را تعریف و بررسی نموده و پروتکل های همسو سازی را تعریف می نماید. البته ابعاد کامل کانکتور ها و کامپوننت ها در محدوده اشاره یا هدف بررسی FOCIS نمی باشد. الزامات ارائه شده توسط  FOCIS با هدف اطمینان حاصل نمودن از اینكه هرگونه اتصالی از کانکتور ها (پلاگ ها) و آداپتورهای فیبر نوری مطابق با الزامات FOCIS و با رعایت استاندارد TIA ،  از لحاظ اتصال مکانیکی با هم مطابقت داشته باشند انتخاب  می گردد و سطح عملکرد مناسب و مطمئنی را ارائه می نمایند. سطح مشترک عملکرد مونتاژ اتصال دهنده ها و کانکتور ها کمترین خواسته شرایط مورد نیاز در مشخصات عملکردی گسسته هر یک از محصولات موجود در زمان مونتاژ می باشد.

 

کانکتور فیبر نوری

 

استانداردهای TIA-604-XX توسط  TIA TR 42.13 کمیته فرعی دستگاه های اتصال دهنده فیبر نوری ایجاد و ارائه گردیده است.

FOCIS 1: Biconic
FOCIS 2: ST
FOCIS 3: SC, SC/APC
FOCIS 4: FC, FC,APC
FOCIS 5: MTP/MPO
FOCIS 6: Panduit FJ
FOCIS 7: 3M Volition
FOCIS 8: Mini-MAC (Withdrawn)
FOCIS 9: Mini MPO (Withdrawn)
FOCIS 10: Lucent LC, LC/APC
FOCIS 11: Siecor SCDC/SCQC
FOCIS 12: Siecor/Amp MT-RJ
FOCIS 13: SFFSC, SFOC, LX-5FOCIS 14: SMC-SB
FOCIS 15: MF

FOCIS 16: LSH (E2000)
FOCIS 17: MU

FOCIS-18: 1X16 and 2X16

 

کانکتور فیبر نوری استاندارد

به طور مثال FOCIS 2 در مورد کانکتور ST و استاندارد های لازم اتصال آن ارائه گردیده و بررسی آن را انجام نموده است. پیشنهاد می گردد از تجهیزات کمپانی هایی که استاندارد TIA/EIA را رعایت می نمایند استفاده نمایید.

تشخیص و شناسایی کانکتور های فیبر نوری

همانند تمامی استاندارد ها ، این استاندارد نیز همواره به روز می گردد یا موارد جدیدی به آن اضافه می شوند. تولید کنندگان معتبر  کانکتور یا TIA و یا سایت شرکت منتخب صنعت پارس را برای به روز رسانی های آتی و اطلاع از آخرین نسخه بررسی نمایید.

 

کانکتور های فیبر نوری

link

تجهیزات فیبر نوری

link

 


linkedin

دیدگاه‌ها (1)

*
*