افت به ضریب تداخل – ACR

افت به ضریب تداخل یا ACR

افت به ضریب تداخل یا ACR نسبت ضریب افت کابل به افت تداخل به عنوان تابعی از فرکانس برای کیفیت کانال انتقال تعیین می شود. این نسبت ضریب افت به تداخل (ACR) نام دارد. بنابراین مقدار افت به ضریب تداخل یا ACR معیاری برای ارزیابی کیفی یک لینک انتقال است و نه برای کابل ها. به همین خاطر از این مقدار در تعریف لینک های انواع کلاس بندی های مشخص شبکه استفاده می شود. نسبت افت به ضریب تداخل ACR ، نسبت بین قدرت سیگنال ورودی و نویز در یک لینک یا خط می باشد.

ACR (attenuation to crosstalk ratio)

سطح سیگنال که در یک جفت سیم عبور مینماید بر اثر افت در انتهای کابل کاهش می یابد. تضعیف سیگنال به دلیل سیگنال های القایی روی می دهد ، و تضعیف سیگنال بیشتر با توجه به سیگنال القایی، موجب تضعیف بیشتر سطح سیگنال شده و در نهایت تداخل رخ می دهد.

 

افت به ضریب تداخل یا ACR

 

افت به ضریب تداخل  ACR رابطه بین تضعیف و تقاطع نزدیک NEXT در یک فرکانس خاص را نشان می دهد. برای اینکه بتوانید بسته های پیچیده رمزگذاری دیجیتال را با روش های مناسب و بدون خطا انتقال دهید ، بیشترین فاصله ممکن بین سیگنال مفید عبوری و سیگنال تداخل مورد نیاز است.

 

مقدار ACR بر اساس استاندارد:

 

مقدار ACR در استانداردهای کابل کشی ISO/IEC 11801  و TIA-568  و  DIN44 برای ارزیابی کیفیت تجهیزات سربندی و اتصالات  end to end گروه های مختلف شبکه مشخص شده و در دسترس است.

 

ACR / نام گذاری Headroom:

نام گزاری دیگری برای ACR به شکل غیر حرفه ای یا عامیانه نیز وجود دارد که بر اساس نمایش این پارامتر در دستگاه های تست شبکه فلوک می باشد و با نام Headroom  شناخته میشود، گرچه توصیه میگردد بر اساس استاندارد همواره از نام ACR استفاده شود چراکه همه لابراتوار های پیشرفته پارامتر های استاندارد را می شناسند و نام گذاری های خارج از استاندارد مفهوم علمی ندارند.

 

کمترین مقادیر مجاز ACR :

کمترین مقادیر مجاز ACR بر اساس استاندارد EN-50173 در فرکانس  های مختلف کلاس های شبکه

* دسی بل dB

 

Class DIN EN 50173 100 MHz 250 MHz 600 MHz
Class D / Cat5 11,9 nicht definiert nicht definiert
Class E / Cat6 23,3 4,7 nicht definiert
Class F / Cat 7 47,3 31,6 8,1

 

جدول مقایسه ای بین استاندارد ها

 

Standard ISO11801,

EN 50173

ISO 11801 ISO 11801 ISO 11801 ISO11801
IEC 61156
EIA/TIA568B EIA/TIA568B EIA/TIA568B
category Cat 5 Cat 5e Cat 6 cat 6a Cat 7
Class D D+ E E/A F
Transmission bandwidth 100 MHz 100 MHz 200 MHz 500 Mhz 600 MHz
Max. Cable length m 100m 100m 100m
connector system Rj45 Rj45 Rj45 Rj45 TERA
NEXANS GG45
Max. Loss dB 23,2 24 21,7 20,4
Min. PP NEXT dB 24,0 30,1 39,9 65,1
Min. ACR dB 4,0 6,1 18,2 44,7

 

افت به ضریب تداخل یا ACR

اطلاعات بیشتر در مورد کابل شبکه مسی  :


link

تجهیزات شبکه مسی:


link

 

با سپاس فراوان

مجتبی منتخبی

دیدگاه‌ها (0)

*
*