تداخل انتها نزدیک NEXT

تداخل انتها نزدیک – NEXT، تداخل یا Crosstalk تأثیر متقابل سیگنال هایی انتقالی است که در هسته های سیم های مسی که در فاصله نزدیک به هم قرار دارند ایجاد می شود. بین تداخل نزدیک انتها نزدیک near-end crosstalk و تداخل انتهای دور  far-end crosstalk تمایز وجود دارد. تداخل نزدیک  (NEXT) ، که به عنوان نوسانات افت عرضی نیز شناخته می شود، در واقع یک معیار قابل اندازه گیری است که در اثر محو تداخل بین دو جفت سیم به هم تابیده شده و مجاور در ابتدای کابل ایجاد می شود.

 

تداخل انتها نزدیک NEXT

فهرست مطالب

  1. تداخل انتها نزدیک – NEXT
      1. NEXT
      2. تداخل بیگانه
      3. اهمیت پارامتر NEXT, ACR, PSNEXT

 

(NEXT (near end crosstalk

از آنجا که سیگنال انتقال اغلب در یکی از جفت سیم منتقل می شود و سیگنال گیرنده در سیم دیگری قرار می گیرد ، عبور متقابل بین دو جفت سیم می تواند منجر به تداخل در کانال دریافت شود که تداخل ناشی از میدان های الکترومغناطیسی می باشد، و از انتقال سیگنال ناشی می شود ، و در نهایت به جفت سیم های دیگر نیز القا می شود. تداخل نزدیک NEXT نشان می دهد که چگونه سیگنال یک جفت سیم در جفت سیم دیگر القا می شود و به عنوان نسبت لگاریتمی توان سیگنال در جفت سیم انتقال دهنده به توان دریافت شده در جفت سیم گیرنده با واحد دسی بل (dB) ارائه می گردد.

 

NEXT-Cross

ارتباط بین NEXT و FEXT  – افت ایجاد شده و تداخل

 

تداخل نزدیک NEXT نسبتاً مستقل از طول است ، اما به شدت وابسته به فرکانس می باشد و میتوان آن را تا 15 دهم دسی بل کاهش داد بواسطه اقدمات سازنده در طراحی مانند طول های مختلف قرارگیری ( به هم تابیدگی) یا محافظت اضافی از جفت های سیم ها مانند شیلد، و از این طریق میتوان مقادیر NEXT را در کابل های شبکه بهبود داد. اندازه گیری تداخل نزدیک NEXT بر اساس استاندارد TIA و ISO بایستی از هر دو انتهای کابل به صورت مجزا صورت گیرد. از آنجا که مقادیر افت و تداخل کابل ها میتوانند بسیار متفاوت باشند و این بدان معناست که مقادیر NEXT نیز میتواند بسیار متفاوت باشد.

 

جدول استاندارد NEXT در کلاس های شبکه

 

تداخل بیگانه Alien-NEXT

در کنار افت ناشی از تداخل نزدیک NEXT ، تداخل نزدیک بیگانه یا Alien-NEXT نیز وجود دارد، که تداخل نزدیک انتها بین دو کانال می باشد و باقیمانده تداخل نزدیک NEXT که در واقع خود تداخل می باشد را ارائه می دهد. استانداردهای کابل کشی و تولید کنندگان معتبر مقادیر دقیقی را برای تداخل NEXT بین کابل ها ، اتصالات سربندی و کلاسهای لینک مشخص نموده اند.

مفهوم NEXT

 

اهمیت پارامتر NEXT, ACR, PSNEXT

در بسیاری از موارد این سوال مطرح می شود که آیا پارامتر های اندازه گیری در طول زمان تغییر می کنند؟ پاسخ درست است در فیزیک الکترمغناطیس نه تنها زمان بلکه عوامل پیرامونی و محیطی بر ویژگی های انتقال تاثیر گذار هستند. از این رو پیشنهاد می گردد همواره قبل از خرید تجهیزات شبکه اطلاعات فنی قرار گیری تجهیزات در شرایط بد محیطی و مشخصات فیزیکی را به همراه طول عمر مناسب بررسی نمایید و مطمئن شوید که هیچ ارزانی بی دلیل نیست چرا که خرید تجهیزات بی کیفیت ، در کوتاه مدت منجر به تجدید سرمایه گذاری شما و از دست رفتن سرمایه تان خواهد شد.

 

میدان معناطیسی

کابل شبکه مسی


link

تجهیزات شبکه مسی


link

 


linkedin

دیدگاه‌ها (0)

*
*