تفاوت عملکرد روکش کلد cladding فیبر نوری

تفاوت عملکرد روکش کلد cladding فیبر نوری، نور ورودی به تار فیبر نوری همیشه به دام نمی افتد ، حتی زمانی که ضریب شکست روکش کلد cladding از ضریب شکست هسته کمتر باشد. در تصاویر زیر مسیر حرکت نور لیزر از طریق یک فیبر پلاستیکی غوطه ور در آب نشان می دهد. محلول غلیظ کننده به آب اضافه گردیده تا دید نور لیزر از طریق آب افزایش یابد. مسیر حرکت نور از طریق فیبر به دلیل ناخالصی های موجود در فیبر به علت پراکندگی قابل رویت می باشد و مقداری از نور را به سمت دوربین پراکنده می نماید.

 

تفاوت عملکرد روکش کلد cladding – فیبر نوری

فهرست مطالب

  1. تفاوت عملکرد روکش کلد cladding فیبر نوری
    1. فرایند بازتابش کلی
    2. زاویه پذیرش نور

فرایند بازتابش کلی

1 – برای این فیبر نوری پلاستیکی با ضریب شکست هسته (n @ 1.5) که توسط روکش آب با شاخص شکست (n @ 1.33) احاطه شده است ، همانطور که در بالا نشان داده شده است ، نور می تواند در فیبر محبوس شود. نمای نزدیک ، نور را کاملاً در داخل منعکس می نماید ، در حالی که نمای کل فیبر ، نوری را که در انتهای فیبر ساطع می شود ، نشان می دهد.

 

فیبر نوری پلاستیکی با ضریب شکست هسته

 

زاویه پذیرش نور در فیبر نوری

2 – نور همیشه در فیبر نوری به دام نمی افتد. همانطور که در این تصاویر مشاهده می فرمایید، نوری که با زاویه ورودی کمی بیشتر از زاویه پذیرش وارد یک فیبر می شود ، از کلد فیبر نوری خارج خواهد شد و فرایند بازتابش کلی شکل نخواهد گرفت. نمای کل فیبر نشان دهنده عدم انعکاس نوری در انتهای فیبر می باشد ، در حالی که از نمای نزدیک نحوه گریز بیشتر نور پس از ورود به فیبر نشان داده می شود.

 

زاویه پذیرش فیبر نوری

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده فرمودید ، به دام افتادن نور در فیبر نوری به زاویه ورود آن به تار فیبر بستگی دارد. زوایای قابل قبول یک مخروط پذیرش را تشکیل می دهند. اما اینکه نور به دام افتد و فرایند بازتابش کلی شکل گیرد به مواد تشکیل دهنده تار فیبر نوری نیز بستگی دارد. عکس های زیر نشان می دهد که چگونه تغییر روکش از آب به هوا ، مخروط پذیرش را تغییر می دهد تا شامل تمام زوایای ورود فیزیکی شود. از گرد و غبار گچ برای دیده شدن پرتوی لیزر در هوا برای دوربین استفاده شده است.

 

3 – دقیقاً مانند زمانی که آب به عنوان لایه روکش برای فیبر نوری پلاکستیکی وظیفه انعکاس نور را ایفا می نمود، نوری که از زاویه ورودی کوچک به هسته تار فیبر نوری پلاستیک وارد می شود ، بین هسته و روکش تار فیبر نوری گرفتار می شود ، منعکس می گردد و به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد ، فرایند بازتاب داخلی نور داخل فیبر نوری. را بازتابش کلی می نامند.

 

بازتابش کلی نور

 

4 – بر خلاف فیبر نوری با روکش آب ، فیبر نوری با روکش کلد زمانی که زاویه ورودی نور بیشتر و نزدیک به 90 درجه باشد، نور در آن باز هم به دام می افتد و به مسیر حرکت خود ادامه می دهد.

نور در فیبر نوری

ضریب شکست یا شاخص شکست فیبر نوری

اطلاعات بیشتر در مورد کابل های فیبر نوری


link

خدمات فیوژن فیبر نوری


link

 


linkedin

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*