Mojtaba Montakhabi 1028 روز پیش MTRV3
بازدید 644 بدون دیدگاه

فیبر نوری غیر حساس به خمش

فیبر نوری غیر حساس به خمش مالتی مد – ClearCurve، در سال 2009 ، شرکت کورنینگ CORNING® اولین فیبر نوری مالتی مد (چند حالته) با فناوری غیر حساس به خمش ClearCurve® را معرفی نمود ، اولین استاندارد های سازگار با فیبر نوری عدم حساس به خمش چند حالته (BIMMF یا Bend Insensitive Multi Mode Fiber) با پهنای باند های گسترده تر و قطر 50 میکرومتر سری مالتی مد یا چند حالته جهت کاربرد در شبکه های مختلف ارائه گردید. با ورود سایر تولیدکنندگان به بازار ، آشکار شد که تفاوت های قابل توجهی در عملکرد فیبر نوری BIMMF طراحی و بهینه شده توسط Corning با سایر برند های مطرح وجود دارد.

فیبر نوری غیر حساس به خمش

فهرست مطالب:

 1. ClearCurve®
  1. قطر هسته
  2. دیافراگم عددی NA
  3. سازگاری
  4. ارتباط بین پهنای باند و افت Macrobend
  5. اندازه گیری پهنای باند

 

مقاله زیر به شما کمک می نماید تا درکی مناسبی را از آن چه ملاحظات طراحی مهم در طول عرضه این نوع خاص از فیبر نوری در صنعت در نظر گرفته شده است را بدست آورید و متوجه باشید که چه سوالاتی را بایستی در مورد انتخاب BIMMF از خود بپرسید. توضیحات زیر می تواند به شما درک بهتری ارائه نماید که چگونه یک BIMMF خوب مطابق استاندارد و سازگار با نسل های قبل طراحی و تولید می گردد.
فیبر نوری مالتی مد(چند حالته) غیر حساس به خمش ClearCurve® کورنینگ Corning در انواع OM2 ، OM3 ، OM4 و OM5 ارائه میگردد (که بر اساس استاندارد ISO/IEC 11801 تعریف شده است). در طول توسعه فیبر نوری مالتی مد غیر حساس به خمش ClearCurve® ، کارشناسان تولید کورنینگ به سرعت دریافتند که چانچه منحصراً بر عملکرد خم شدگی فیبر تمرکز نمایند ، با توجه به تکنولوژی و تخصص شرکت کورنینگ در صنعت ، روند توسعه نسبتاً سریع و بدون دردسر خواهد بود. با این حال ، تنها عملکرد فوق العاده در برابر خمش هدف توسعه و تولید فیبر غیر حساس نبود و دسترسی به پهنای باند های بالاتر و ویژگی های انتقال قابل قبول در کنار خمش بیشتر و پارامتر های مناسب تر از اهداف پروژه توسعه به شمار می رفت. از ابتدای توسعه فیبر عیر حساس به خمش کارشناسان کورنینگ تاکید اشتند تا همواره فیبر مورد نظر ما بایستی کاملاً با استانداردها مطابقت داشته باشد ، کاملاً با پایه فیبر های نوری موجود (از جمله تمام فیبر های نوری چند حالته سازگار با استاندارد – اعم از Corning و رقبا) مطابقت داشته باشد و دارای پهنای باند یکسان و تطبیق پذیر باشد. تمامی توجه ها و تلاشها بر حصول اطمینان از این نکته بود که پهنای باند ، قطر هسته (CD) و روزنه عددی ( NA یا دیافراگم عددی ) ، علاوه بر همه مشخصات دیگر ، مطابق استانداردهای لازم باشد.

اندازه قطر هسته فیبر نوری ClearCurve®
نمونه ای از مشخصات شاخص طبقه بندی شده فیبر چند حالته با پهنای باند گسترده و انعطاف پذیری مناسب مانند فیبر چند حالته ClearCurve® CORNING® در شکل 1 نشان داده شده است. اسکن زیر یک توزیع توان میدان نزدیک می باشد که فیبر مورد آزمایش با پرتاب بیش از حد در روشن شود. IEC 60793-1-20. یک اسکن شدت میدان نزدیک یک نمودار توان اندازه گیری شده به عنوان تابعی از موقعیت شعاعی در فیبر می باشد و توزیع انعکاس مشخصات آلفا هسته فیبر مورد آزمایش است.
دو روش مطابق استاندارد برای مشخص نمودن قطر هسته یک فیبر چند حالته از طریق اندازه گیری میدان نزدیک وجود دارد. روش آستانه 2.5٪ که قطر هسته را در نقطه ای تعریف می نماید که توان به میزان 2.5٪ از توان نرمال کاهش می یابد. روش 10/80 که متناسب با معادله قانون توان داده ها را از 80٪ توان نرمال شده تا 10٪ توان سازگار می نماید . قطر هسته فیبر نوری مالتی مد (چند حالته)‌ غیر حساس به خمش کورنیننگ ClearCurve معادل 50.0 ± 2.5μm می باشد و به طور کامل با استاندارد های هر دو روش سازگار و منطبق است.

اندازه قطر هسته فیبر نوری ClearCurve

X-Axis Scan Position (μm)

شکل 1

 

 

توزیع توان میدان نزدیک در فیبر های نوری BIMMF رقبای تجاری کورنینگ در شکل 2 و 3 نمایش داده شده است. گرچه هر دو  این فیبر های نوری به عنوان فیبر هایی معرفی شده اند که با استاندارد های کاملا مطابقت دارند ، اما متأسفانه الزاما اینطور نیست. طیف میدان نزدیک بهترین حالت را در مورد محل باقی ماندن توان در فیبر نمایش می دهد. میدان نزدیک فیبر در شکل 2 دارای شانه هایی است که از مرزهای فیزیکی هسته فراتر می روند و معیارهای آستانه 2.5 را نقض می نمایند. علاوه بر این ، میدان نزدیک در شکل 3 پیک های مکانی را در نزدیکی مرز هسته قرار داده است که هر دو معیار را نقض می نمایند. در نتیجه این ویژگی ها ، هر دوی این BIMMF ها دارای قطر هسته ای هستند که ممکن است بیشتر از استانداردهای مورد تایید صنعت برای یک فیبر 50 میکرومتر باشد.

X-Axis Scan Position (μm)

X-Axis Scan Position (μm)

شکل 2

 

 فیبر نوری BIMMF

X-Axis Scan Position (μm)

شکل 3

 

مشخصات میدان نزدیک نشان دهنده وجود توان اضافی در حالتهای مرتبه بالاتر است که در خارج از منطقه هسته منتشر می شوند. هنگامی که این تار نوری در طول های همگن و ناهمگن به هم متصل می شوند ، به ویژه هنگامی که کانکتور های (اتصال دهنده ها یا اتصالات) نامناسب در زیر ساخت موجود باشند ، توان اضافی می تواند بر توانایی انتقال تأثیر بگذارد. علاوه بر این ، توان اضافی در این موقعیت شعاعی می تواند بر کاربرد الگوهای ماسک DMD تأثیر بگذارد. تعدادی از این الگوها دارای ماسک های بیرونی ملایم هستند که ممکن است به طور مناسب توان اضافی این منطقه را در نظر نگیرند.

 

روزنه عددی یا دیافراگم عددی (NA یا numerical aperture)

NA  یا روزنه عددی ، اندازه گیری میزان زاویه پذیرش نوری است که یک فیبر می تواند از طریق فرایند بازتاب داخلی(بازتابش کلی) پشتیبانی وانتقال دهد. مطابق شکل 4 در زیر. در واقع میتوان از آن به عنوان معیاری تعریف کرد که نشان میدهد نور چگونه به طور مدوام با کارایی مورد نیاز به سطح انتهایی فیبر بارتاب می گردد. هرچه NA بیشتر باشد ، نور بیشتری می تواند توسط هسته جذب شود. به منظور اطمینان از سازگاری بین انواع مختلف فیبر های نوری، بسیار مهم است که روزنه عددی NA مطابق استانداردها باشد (i.e. 0.200 ± 0.015).

 

روزنه عددی یا دیافراگم عددی (NA یا numerical aperture)

شکل 4

 

برای درک اهمیت NA ، نوری را که در یک فیبر چند حالته معمولی با طراحی هسته و کلد یا روکش نسل قدیمی در حرکت است را ، در نظر بگیرید. حالت های بیرونی نور در این نوع فیبر نور به شکل ضعیف هدایت می شوند و مقداری از توان نوری در حین انتقال نور به فیبر  بلافاصله توسط روکش از بین می رود. هنگامی که فیبر خم می شود ، نور بیشتری از هسته خارج شده و وارد روکش می شود و این گریز نوری یا نشتی نور میزان NA موثر فیبر را کاهش می دهد.

در مقابل ، در فیبر های نوری نسل جدید غیر حساس به خمش BIMMF ، در واقع حالت های بیرونی نور به شدت هدایت می شوند و این می تواند در مقایسه با یک فیبر چند حالته استاندارد ، منجر به NA بزرگتری شود. در برخی موارد ، NA دیگر مطابق استانداردها نخواهد بود مگر اینکه تغییرات بیشتری در طراحی BIMMF اعمال شود. شزکت کورنینگ این معادله را در مراحل اولیه طراحی درک نمود و اقدامات لازم را انجام داد تا اطمینان حاصل شود که ، اگرچه حالتهای نشتی در هسته محدود هستند ، اما NA هنوز به طور کامل با استانداردها مطابقت داشته باشد.
در طول توسعه فیبر چند حالته ClearCurve® ، شرکت کورنینگ آزمایشات گسترده ای را بر روی همه پارامترهای نوری انجام داد و NA همواره یک نقطه کانونی به شمار می رفت . کورنینگ بیش از 3500 نمونه (>> 0 kkm) را آزمایش کرد تا از رعایت دقیق استاندارد اطمینان حاصل شود و این در شکل 5 نشان داده شده است. داده های تولید همچنان این توزیع دقیق را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می فرمایید ، توزیع کامل در محدوده استاندارد می باشد.

 

درک اهمیت NA

Numerical Aperture

Numerical Aperture Distribution Data

شکل 5

 

 

اطلاعات بیشتر:

 1. شعاع خمش کابل FO
 2. افت خمش کابل FO
 3. روزنه عددی
 4. ضریب شکست
 5. مشخصات OM1
 6. مشخصات OM2
 7. مشخصات OM3
 8. مشخصات OM4
 9. مشخصات OM5

 

قابلیت انطباق پذیری و سازگاری با فیبر های نوری نسل گذشته

هنگام توسعه و آزمایش فیبر نوری چند حالته بدون حساسیت به خم BIMMF ، بایستی در نظر بگیریم که نه تنها آزمایشات آزمایشگاهی جهت برآوردن الزامات استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، بلکه آزمایشاتی را که نحوه کاربری و عملکرد فیبر در یک سیستم واقعی را نیز نشان می دهد بسیار مهم است. نقاط پر اهمیت شامل افت فیوژن ها ، عملکرد فیبر در اتصالات  و کانکتور ها و افت کانکتور های فیبر نوری مربوطه می باشد.

فیبر نوری مالتی مد غیر حساس به خمش کورنینگ ClearCurve® در صورت ترکیب با فیبر نوری مالتی مد نسل های گذشته با استانداردهای سازگار و یا با سایر استانداردهای BIMMF ها که استانداردها را نیز حفظ می نمایند، حداقل افت را دارا می باشد. در بسیاری از موارد ، عملکرد افت نوری مربوط به فیوژن همگن فیبرهای نوری غیر حساس به خمش BIMMF در مقایسه با فیوژن همگن فیبر های معمول مالتی مد استاندارد بهتر می باشد.
شکل 6 از افت اتصال فیبر نوری بین فیبر های مالتی مد غیر حساس به خمش ClearCurve و فیبر های نوری استاندارد مالتی مد را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می فرمایید در همه موارد ، افت فیوژن بسیار کمتر از مقدار مورد قبول در صنعت فیبر نوری معادل 0.3 دسی بل بر اساس استاندارد است.

 

افت اتصال فیبر نوری

شکل 6

 

شکل 7 نیز نتایج فیوژن فیبر نوری مالتی مد غیر حساس به خمش کورنینگ ClearCurve® به چندین تار فیبر نوری مالتی مد معمول و استاندارد مربوط تولیدکنندگان مختلف را نشان می دهد. همانطور که پر واضح است ، یک فیبر نوری BIMMF که خوب طراحی شده باشد مانند فیبر نوری مالتی مد کورنینگ ClearCurve® افت عملکردی معادل و مشابه فیبر نوری مالتی مد استاندارد را در طول 850 نانومتر فراهم می نماید ، جایی که سیستم های بهینه سازی شده جهت کار با لیزر طراحی شده اند. و اگرچه ممکن است بازدهی 1300 نانومتری در موارد خاص کمی افزایش یابد – با این حال این مقدار زیر 0.3 دسی بل است که به طور گسترده در بازار و استاندارد پذیرفته شده است.

 

نتایج فیوژن فیبر نوری مالتی مد

شکل 7

 

فیبر نوری مالتی مد غیر حساس به خمش کورنینگ ClearCurve® را می توان با استفاده از دستگاه های فیوژن و تجهیزات موجود به یکدیگر و یا به فیبر های نوری چند حالته استاندارد 50 میکرومتر سازگار با استاندارد متصل نمود.

کورنینگ مطالعات گسترده ای را به عنوان بخشی از برنامه دقت سنجی خود انجام داده است. آزمایش های انجام شده تا به امروز نتایج فیوژن عالی را از نظر از افت پایین و بازده عملکردی بالا هنگام اتصال فیبر چند حالته ClearCurve  به خود یا به سایر استانداردهای مطابق با تار های نوری چند حالته 50 میکرومتر نشان داده است. این آزمایش شامل فیبر چند حالته 50 میکرومتر چند منظوره ساخته شده توسط Corning و همچنین ساخته شده توسط سایر فروشندگان بوده است. همانطور که در هر دو جدول نشان داده شده است ، نتایج آزمایش بسیار کمتر از حداکثر افت مجاز اتصال (0.3 دسی بل) بر اساس استاندارد TIA-568 و استاندارد ISO 11801 می باشد.

 

در طول توسعه فیبر چند حالته ClearCurve® ، کورنینگ CORNING همچنین آزمایشات گسترده ای را انجام داد تا اطمینان حاصل شود که با اضافه نمودن فیبر چند حالته ClearCurve® به هر قسمتی از سیستم  شبکه، افت اتصال تاثیر منفی نداشته است. برخی از نتایج آزمایش با فیبر چند حالته ClearCurve® در واقع نشان دهنده کاهش احتمالی از افت اتصال با فیبر مالتی مد ClearCurve® در مقایسه با فیبر مالتی مد استاندارد است.

 

فیبر مالتی مد ClearCurve® را می توان با کانکتور های استاندارد تک فیبر و چند فیبر با استفاده از کانکتور ها و رویه های موجود سربندی نمود. آزمایشات تا به امروز کانکتور های برتر را از نظر افت پایین اتصال و عملکرد بالا برای کاکنکتور های متصل شده به هم که فیبر چند حالته ClearCurve® را به خود متصل می نماید و همچنین آنهایی که فیبر چند حالته ClearCurve® را به استانداردهای دیگر متصل می نماید ، نشان می دهد که دارای فیبر نوری مالتی مد 50 میکرومتر است. انواع کانکتور ها شامل کانکتورهای بدون پولیش و بدون اپوکسی نصب شده در کارخانه و نصب شده در محل با اتصال مکانیکی می باشد.

 

تکرار آزمایشات نیز  نتایج مشابه را نشان می دهد. نتایج جدول 1 نشانه عدم افزایش افت کانکتور های با فیبر چند حالته ClearCurve® را نشان می دهد. در واقع دو مورد از این سه مورد نشانه ای از کاهش احتمالی افت اتصال با فیبر مالتی ClearCurve® را نشان می دهد.
Table1

Average Connector Loss at 850 nm (dB)

 

Standard MMF to Standard MMF Average Connector Loss at 80 nm (dB)

Connections with at least one ClearCurve MMF Average Connector Loss at 80 nm (dB)

Lab A

0.1 to 0.2

0.1 to 0.2

Lab B

0.2 to 0.4

0.1 to 0.4

Lab C

0.09 to 0.13

0.03 to 0.07

 

هیچگونه ارتباطی بین پهنای باند و افت Macrobend وجود ندارد

کورنینگ مجموعه ای از آزمایشات مرتبط با اندازه گیری پهنای باند و افت خم را جهت بررسی تأثیر افت خمش ماکروبند بر پهنای باند با راه اندازی شار احاطه شده (EFL) انجام داده است. خمیدگی های بزرگتر با استفاده از مندرل های با شعاع های متفاوت (r = 5 mm, 7.5 mm, and 10 mm) با تعداد چرخش های مختلف (1 ، 2 ، 5 و 10) فراهم شده است. نتایج در شکل 8 خلاصه شده است. برای استاندارد MMF1 ، با افزایش افت خمش ، پهنای باند نیز افزایش می یابد. برای استاندارد MMF2 ، پهنای باند در تنظیمات مختلف خمشی نسبتاً بدون تغییر باقی می ماند. در هر دو مورد میزان افت خمش تقریبا 2.5 دسی بل در چالش برانگیزترین سناریوهای ممکن افزایش می یابد. متاسفانه ، پاسخ پهنای باند استاندارد MMF به خم شدگی وابستگی زیادی به ترکیب فیبر/ فرستنده گیرنده در شرایط خاص دارد ، بنابراین افزایش پهنای باند با کاهش خم شدگی میزانی نیست که بتوان آن را در شبکه در نظر گرفت. بنابراین ، آزمایش کلیدی که با فیبر چند حالته ClearCurve صورت پذیرفته است شامل اطمینان حاصل نمودن از پهنای باند با استاندارد MMF2 است که در تصویر زیر نشان داده شده است(یعنی در شرایط سخت خمش کاهش نمی یابد.) نمودار زیر این فرضیه را تایید می نماید. تمامی نقاط در سمت چپ نمودار جمع شده اند زیرا افت ناشی از خمیدگی حتی در سخت ترین شرایط خم شدگی همچنان پایین است-و در نتیجه خم شدن هیچ تاثیری منفی بر پهنای باند ایجاد نمی شود.

بین پهنای باند و افت Macrobend هیچگونه ارتباطی وجود ندارد

Impact of Macrobend Loss on Bandwidth

شکل  8

 

 

اندازه گیری پهنای باند

 

دو روش برای اندازه گیری پهنای باند فناوری لیزر در شبکه های فیبر نوری 10 گیگابایت بر ثانیه و بالاتر با فیبر های نوری مالتی مد OM3 و OM4 وجود دارد: حداقل پهنای باند موثر قابل محاسبه ( minEMBc یا minimum Calculated Effective Modal Bandwidth) و تاخیر حالت دیفرانسیل (ضریب متغیر) – ماسک (DMD-mask یا Differential Mode Delay – Mask). از زمان اختراع لیزر بهینه سازی شده برای فیبرهای نور مالتی مد 50 میکرون یا LOMMF، مشخص شد که از بین دو روش اصلی تکنیک اندازه گیری DMD و اندازه گیری پهنای باند minEMBc روش minEMBc دقیق ترین ، و قوی ترین روش برای تعیین پهنای باند در فیبر نوری مالتی مد OM3 و فیبر نوری چند حالته OM4 می باشد.
هر دو روش minEMBc و DMD-mask بر اساس اندازه گیری تاخیر حالت دیفرانسیل (DMD) هستند. برای اندازه گیری DMD ، یک لیزر منفرد با فواصل 1 تا 2 میکرون در سراسر هسته فیبر نور را پرتاب می نماید و با هر پرتاب مجموعه ای از حالت های متفاوت را آشفته می نماید. مجموعه ای از پالس های نوری زمانی که در انتهای فیبر جمع آوری می شوند ، با یکدیگر مقایسه می شوند تا حداکثر تاخیر حالت دیفرانسیل (یا DMD) تعیین شود. تولیدکنندگان فیبر نوری عموماً در این مرحله ترجیح می دهند تا خروجی DMD را با یک سری نمونه معین مقایسه نمایند تا مقدار عبور/شکست فیبر را ارائه دهند. با این حال ، کورنینگ اندازه گیری را یک گام جلوتر می برد. پس از جمع آوری DMD که عبور/شکست فیبر را مشخص می نماید ، کورنینگ سپس مشخصات تأخیر جمع آوری شده را با استفاده از انواع توزیع توان پرتاب که طیف کاملی از VCSEL های مطابق با استانداردها را نشان می دهد ، می سنجد(برخی با توان بیشتر در نزدیکی مرکز هسته فیبر و برخی با توان بیشتر در نزدیکی لبه هسته منتقل می شوند) تا اطمینان حاصل شود که فیبر با همه VCSEL های ممکن عملکرد مناسب را ارائه می دهد. با استفاده از این مرحله اضافی ، کورنینگ می تواند بدترین حالت پهنای باند لیزر یا minEMBc را ارائه دهد تا تضمین نماید که فیبر مطابق انتظار (یا بهتر) با هر منبع VCSEL مطابق با استانداردها عملکرد مناسب را خواهد داشت. از آنجا که تنوع زیادی در توزیع توان VCSEL وجود دارد ، این گام مهمی برای اطمینان از عملکرد سیستم است.
BIMMF ها به گونه ای طراحی شده اند که گروه های حالت مرتبه بالاتر را به طوری محدود نمایند تا افت حاصل از خم شدگی با شعاع کوچک به حداقل برسد. یکی از عوارض جانبی احتمالی این تغییر در ویژگی های جذب نور در فیبر است. هرگونه تغییر قابل توجهی در این ویژگی ها می تواند بر عملکرد ویژگی های مرتبط با انتخاب فیبر OM3/OM4 مانند سنجش EMBc و قالب های ماسک DMD تأثیر بگذارد. مستقیم ترین روش برای ارزیابی تاثیر طراحی فیبر بر ویژگی های پرتاب فرستنده ، ارزیابی پاسخ شار محاصره شده (EF) در شرایط مختلف پرتاب است. شار محاصره شده توان تجمعی در شعاع معینی است که توسط فرستنده به هسته فیبر مالتی مد ارسال می شود. تفاوت در EF بین یک BIMMF طراحی شده به شکل مناسب و فیبر چند حالته 50 میکرون استاندارد باید در تکرارپذیری معمولی اندازه گیری باشد. در شکل های 9 و 10 نمونه هایی از اندازه گیری EF فیبر مالتی مد معمول و فیبر مالتی مد ClearCurve و تفاوت در EF با شرایط انتقال نشان داده شده است که توزیع توان را در VCSEL های تجاری موجود را مشاهده می نمایید. تفاوت در جریان احاطه شده جزئی که با هر دو نوع فیبر نوری مختلف بدست می اید در حدود 1٪ تحت تمامی شرایط پرتاب نور بود ، همانطور که در خط آبی روشن (برچسب EF) در شکل 10 نشان داده شده است. این انحراف از مدار در پذیرش تغییر جزئی اندازه گیری EF به میزان 1 درصد است. از آنجا که مقادیر EF مشابه هستند ، توابع سنجش EMBc نیز مشابه خواهند بود.. این تایید می نماید که minEMBc همانطور که در حال حاضر تعریف شده است ، روش مناسبی برای اندازه گیری پهنای باند BIMMF های سازگار با استانداردها مانند فیبر مالتی مد عیر حساس به خمش ClearCurve است.

اندازه گیری پهنای باند فیبر نوری

شکل 9

 

اندازه گیری پهنای باند Fiber Optic

شکل  10

 

برخی از فیبر های نوری BIMMF مربوط به رقبای تجاری کورنینگ پارامتر های مناسبی را در این زمینه ارائه نمی نمایند. همانطور که در شکل های 11 و 12 نشان داده شده است ، فیبر های نوری  BIMMF متفرقه می توانند مقادیر EF قابل توجهی متفاوت با 4 درصد واریانس با شرایط پرتاب یکسان را ارائه دهند. این انحراف در مقادیر EF در شرایط پرتاب مالتی مد یا چندگانه ، نه تنها در یک مورد ، بلکه به شکل متعدد مشهود است. گواهی بر اثبات  اینکه BIMMF های با طراحی ضعیف در معرض تغییرات قابل توجهی در توزیع توان خواهند بود.

 

فیبر های نوری  BIMMF متفرقه

شکل 11

 

فیبر های نوری  BIMMF متفرقه

شکل 12

 

شبکه هایی که نیاز به فیبر های نوری غیر حساس به خمش BIMMF دارند

مشتریان در سراسر جهان به دلیل افزایش روزافزون برنامه های کاربردی با پهنای باند بالا ، با تقاضای روزافزونی برای مرکز داده و شبکه های سازمانی خود مواجه هستند. بنابراین ، شبکه های خصوصی و مراکز داده باید تا آنجا که ممکن است کارآمد عمل نمایند در حالی که با محدودیت فضا و نگرانی های مربوط به تراکم روبرو هستند.
فیبر چند حالته ClearCurve® کورنینگ می تواند با ارائه عملکرد بهتر در خمش های احتمالی در انواع فیبر های سازگار با OM2/OM3/OM4 ، به کاهش این مشکلات کمک نماید. بهبود عملکرد فیبر چند حالته ClearCurve® که در نتیجه بهبود عملکرد macrobend ایجاد می شود ، به اپراتورها و طراحان اجازه می دهد تا از راه حل های فیبر مالتی مد مقرون به صرفه در مکانهای بیشتری در شبکه سازمانی خود استفاده نمایند – جابجایی یا جایگزینی مس با یک رسانه انتقال قوی و پهنای باند بالا. فیبر نوری مالتی مد Corning ClearCurve® به شما این امکان را می دهد تا افت ناشی از خمش را به حداقل برسانید و در نتیجه حد عملکردی بیشتری را ایجاد نمایید، و این حداکثر قابلیت اطمینان به زیرساخت شبکه و به حداقل رساندن زمان خرابی های ممکن را به همراه خواهد داشت. در طراحی های جدید میتوانید از کابل ها و پچ کورد ها و تجهیزات با عملکرد بهبود یافته در مقابل خمش در زیرساخت های یکپارچه استفاده نمایید.

به طور خلاصه یک BIMMF طراحی شده به بهترین روش مانند فیبر مالتی مدکورینگ ClearCurve با تمام استانداردهای مربوطه در صنعت مطابقت دارد و از معیارهای زیر پیروی می نماید.
• فیبر نوری مالتی مد ClearCurve® OM2/OM3/OM4 کاملاً سازگار بوده و با تمام استانداردهای مربوطه در صنعت سازگار هستند.

Industry Standards

Fiber Product

ClearCurve OM4

ClearCurve OM3

ClearCurve OM2

ISO/IEC 11801

Type OM4 fiber

Type OM3 fiber

Type OM2 fiber

IEC 60793-2-10

Type A1a.3 fiber

Type A1a.2 fiber

Type A1a.1 fiber

TIA/EIA

492AAAD

492AAAC-B

492AAAB-A

ITU

G.651

G.651

G.651

 

• فیبر نوری مالتی مد ClearCurve کورنینگ به طور کامل با نسل های گذشته سازگار است و میتوان آن را با پایه شبکه های مالتی مد موجود ادقام نمود.
• فیبر نوری مالتی مد ClearCurve کورنینگ را میتوان به انواع فیبرهای معمول 50/125μm و یا سایر استاندارد های مطابق با BIMMF و تجهیزات تجاری موجود و روش ها و راه حل های استقرار یافته در شبکه ، متصل نمود. هیچ ابزار یا روش خاصی نیز مورد نیاز نمی باشد.

 

فیبر نوری مالتی مد بهینه سازی شده با لیزر و غیر حساس به خمش کورنینگ ClearCurve® بهترین عملکرد را در صنعت ایجاد می نماید و در عین حال با فیبرهای نوری ، تجهیزات ، شیوه ها و رویه های فعلی نیز سازگاری کامل دارد. فیبر چند حالته ClearCurve® طوری طراحی شده است که در برابر خمیدگی های شدید و مسیرهای کابل کشی چالش برانگیز که معمولاً در مراکز داده و دیگر محیط های شبکه سازمانی یافت می شود ، مقاومت نماید. فیبر چند حالته ClearCurve® با محافظت بیشتر از سیگنال ها در هنگام خمش شدید ، امنیت و قابلیت اطمینان سیستم بیشتری را ارائه می دهد ، به این معنی که زمان خرابی سیستم حداقل و هزینه کمتری خواهد داشت. با استفاده از قابلیت اثبات شده پهنای باند فیبر Corning InfiniCor® ، فیبر چند حالته ClearCurve® ظرفیت پهنای باند شما را افزایش می دهد
موفق بودن چند صد هزار کیلومتر فیبر مالتی مد ClearCurve® نصب شده در سراسر جهان بدون هیچ مشکلی و یا گزارش نگران کننده ای کیفیت عالی این نوع فیبر را نشان میدهد.

 

اطلاعات بیشتر (لینک های مرتبط):

 1. کابل فیبر نوری
 2. انتخاب کابل فیبر
 3. تفاوت فیبر مالتی مد و سینگل مد
 4. تار فیبر نوری
 5. کل بازتاب داخلی نور
 6. تولید فیبر نوری
 7. شعاع خمش کابل فیبر
 8. ساختار فیبر نوری

 

 

کابل های فیبر نوری

کابل های شبکه مسی

link

تجهیزات فیبر نوری

 

linkedin

 

 

 

ISBN: 978-3-527-68548-6 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه